Convocatòria de les Beques i Premis de la FCT pel 2019
 

CONVOCATÒRIA del “PREMI 2019 AL MILLOR ARTICLE SOBRE TRASPLANTAMENT” publicat en una revista científica espanyola o estrangera entre l’1 d’octubre del 2017 i el 30 de setembre del 2018. El referit article caldrà que s’hagi efectuat per un grup de recerca radicat a Catalunya de forma exclusiva o en cooperació.

Aquest premi és convocat per la Fundació Catalana de Trasplantament conjuntament amb la REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA i està dotat amb la quantitat de 1.500€ bruts i l’atorgament del Títol d’Acadèmic Corresponsal de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

CONVOCATÒRIA DE DOS BEQUES PER A LA RECERCA DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT - 2019 dotades amb la quantitat de 18.000€ bruts anuals
(Bases) (Formulari de sol·licitud).

-